SlyFox IT logo

Är du egen företagare som inte vill slänga ut en förmögenhet på en hemsida?
Ansvarar du för en förenings hemsida och behöver hjälp?
Behöver du hjälp med kontorsnätverket eller nätverket hemma?
Är du privatperson och behöver hjälp med felsökning eller ominstallation av din hem-PC?


Då är SlyFox IT företaget för dig!


SlyFox IT är ett enmansföretag som drivs av mig (Fredrik Nilsson) på fritiden. Jag kan därför vara ett billigare alternativ till andra konsultföretag som lever på sin verksamhet. Verksamheten på SlyFox IT bedrivs uteslutande på kvällar och helger vilket också kan vara en fördel för dig som driver mindre företag och inte har tid att ägna dig åt annat än kärnverksamhet på dagarna.


Exempel på SlyFox IT:s verksamhet:

  • Felsökning, reparation och ominstallation av datorer
  • Planering och uppbyggnad av små kontorsnätverk
  • Hemsidekonstruktion och drift av hemsidor
  • Enklare grafiska kreationer till hemsidor
  • Rådgivning vid materielanskaffning (datorer, nätverk mm)